Artikel i DFLAT Information juni 1995. Revideret i december 2010.

Ved Marlene Evensen

Min forhistorie som sanger er, at jeg gennem mange år havde ”lært” at trække vejret og støttet min stemme efter forskellige sangpædagogers bedste overbevisning. I dag kan jeg se, at vi blot lærte dårlig funktionel brug. For mig resulterede det i rygkramper og spændinger omkring struben.

I min konservatorietid, havde jeg lært at ”stille” mine elever i, hvad der anses som ”den rette holdning”, men jeg erfarede, at mine elever – og jeg selv – stadig stod med de samme spændinger ”inde under” den holdning, vi blev presset til at stå i.

Mine rygproblemer kulminerede i januar 1991 med en diskusprolaps over lænden. Jeg tog imod alle de tilbud, det offentlige behandlersystem kunne give mig i form af fysioterapi, varmebehandlinger, massage, kiropraktiske greb og genoptræning af rygmuskulaturen hos en McKenzie-fysioterapeut. Jeg prøvede akupressur, kinesiologi, zoneterapi og brugte oceaner af penge på velmenende alternative behandlere – men blev hverken klogere eller mere rask.

Jeg måtte afbryde min sangkarriere og min undervisning, da det var umuligt for mig at sidde oprejst bag et klaver. Dette medførte, at jeg også måtte opgive en videreuddannelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som sangpædagogstuderende.

Det, at min krop kollapsede totalt under mig medførte egentligt den positive udvikling for mig, at jeg blev tvunget til at ændre på alt, jeg hidtil havde lært, dersom jeg ønskede at fortsætte med at synge og undervise.

Jeg havde været meget frustreret i min studietid mht., at der ikke blev tilstræbt en naturlig krops- og stemmebrug i de sangtekniske anvisninger, jeg fik, og jeg følte mig ”klonet” ind i et hylster af klangetik og kropspositurer. Jeg havde fået mange anbefalinger fra det musikmiljøet, som jeg deltog i, så jeg vidste, at jeg havde meget at lære angående hensigtsmæssigt kropsbrug, men som studerende havde jeg ikke økonomisk mulighed for at modtage undervisning i Alexanderteknik i længerevarende moduler.

Jeg startede med at tage lektioner hos Joseph Artzi efter mit kropslige sammenbrud i 1991. Efter få lektioner kunne jeg atter genoptage mit undervisningsjob og besluttede mig for at tage uddannelsen selv som lærer i F. M. Alexanderteknik.

I de tre år jeg gik på Skolen for F. M. Alexanderteknik, måtte jeg revidere min vejrtræknings- og støttefunktion som sanger fuldstændigt. Jeg har nu teknikken til den gode kropsbrug, som støtter min sang og tale perfekt. Jeg kan adskille de forskellige muskelgruppers arbejde – og kan arbejde konkret med min stemme. Jeg har sluppet

fejlspændinger og opnået større intensitet og nærvær i min performance. Jeg har fået åbnet for min klang og har større udnyttelse af mit stemmemateriale. I dag har jeg en større sikkerhed og kontrol over min krop og stemme. En ekstra sidegevinst er også en overvindelse af større eller mindre følelser af sceneskræk og præstationsangst, efter at jeg havde lært at stoppe uhensigtsmæssige spændinger, tanker og følelser. Og en hel stor gevinst er at mit stressniveau er blevet mindre.

Alle disse færdigheder har gjort mig i stand til, på meget kort tid, at kunne tilegne mig en i 1995 helt ny og revolutionerende sangteknik, som jeg havde søgt efter gennem mine mange års sangundervisning: Jo Estills arbejde med den menneskelige stemmes muligheder og hendes stemmeforskningsresultater gennem de forudgående 20 år, viste også en tilbagevenden til en oprindelig brug af krop og stemme, som findes i Alexanders teknik. Jeg har glædet mig over at kunne videregive den næste generation af sangere og undervisere en god basis for en perfekt stemmebrug.

Jeg har været smertefri siden 1991.

Alexanderteknikken har givet mig en mulighed for at træffe nogle bevidste valg i min tilværelse, og jeg takker i mit stille sind Frederik Matthias Alexander for sin stædighed til at ville finde ud af, hvorledes han kunne stoppe de dårlige vaner, som forhindrede ham i at kunne virke i sin karriere som skuespiller. Jeg takker samtidigt Joseph Artzi for hans respektfulde overlevering af teknikken.

Jeg håber, at Alexanderteknikken kan få den anerkendelse, som den har krav på, både som SU-berettiget uddannelse og som et tilskudsberettiget tilbud fra det offentlige system, så det i fremtiden bliver lettere at søge støtte til undervisning i F. M. Alexanderteknik.

Marlene Evensen.

Statsprøvet Musiklærer i Almen Musikpædagogik med specialfaget rytmisk sang: 1990. Siden 1993 trænet i Jo Estills Voice Craft Training System. Fra. 1.9.1995 lærer i F.M. Alexanderteknik fra Joseph Artzis skole i København.