Af Joseph Artzi, skoleleder

Det naturlige menneske
Naturen har sin egen lov og logik. Som mennesker har vi endnu ikke lært alle dens hemmeligheder at kende. Vi har mulighed for at vælge den rigtige vej, men gør vi det?

At lære er en livslang proces, hvor man kan lære af sine egne fejl. Det allervigtigste er at finde det naturlige kompas, som vil lede os til de rigtige destinationer. Det kræver, at man udvikler total bevidsthed om sin krop og kroppens forhold til omgivelserne (perception og proprioception). Dette er en del af Charles Darwins evolutionsteori (Survival of the Fittest). Desværre mister de fleste moderne mennesker evnen til at tilpasse sig, så deres adfærd bliver hæmmet af dårlige vaner. De bliver derfor straffet af naturen med forskellige former for lidelser.

F.M. Alexander var et af naturens ofre. På grund af misbrug af kroppen, mistede han stemmen og kunne ikke fortsætte sin karriere som skuespiller. Efter lange studier af sin motoriske adfærd opdagede han, at årsagen til stemmesvigtet var, at han blokerede det dynamiske forhold mellem hoved, nakke og rygsøjle. Han fandt også ud af, at han reagerede forkert og automatisk pga. sine dårlige vaner, hvilket gjorde, at han mistede kontrollen over den frie brug af det naturlige kropsmønster. F.M. Alexander udviklede herefter en teknik, som gjorde det muligt at neutralisere de forkerte reaktioner på forskellige impulser, og genoprette det naturlige bevægelsesmønster i kroppen. Alexanderteknik er baseret på frigørelse fra forkerte dårlige vaner og på genaktivering af de originale naturlige mønstre (primary control).

F.M. Alexander lagde mærke til, at de fleste mennesker misbrugte deres krop på samme måde, som han selv havde gjort. Han kom til den konklusion, at misbrug af kroppen er et universelt problem forårsaget af den moderne livsstil. Misbruget medfører smerter, rygproblemer, stress, gigt osv. Han vidste, at mennesker ville kunne slippe for alle skavankerne og få en bedre livskvalitet, hvis de lærte teknikken. Teknikken ville også kunne forebygge mange problemer. Alexander videreudviklede derfor teknikken, så han kunne undervise andre i den, samt uddanne lærere i teknikken. Alexanderlærere, som blev uddannet af F.M. Alexander, lærte først og

fremmest at bruge deres krop på den bedste måde. Man lærer og udvikler sin egen brug af kroppen hele livet – det er en livslang proces. Som humanist ville Alexander gerne videregive sin opdagelse og sin teknik til alle, som havde brug for det, og som gerne ville lære teknikken for at forbedre deres livskvalitet. Vi følger ham i vores undervisning. Vi videregiver hans teknik og tankegang.

F.M. Alexander gav ikke noget monopol på sin teknik. Vi er en gruppe alexanderlærere, som er frie fra bureaukrati og andre begrænsninger. Vi har fjernet det element som hedder deadline fra vores undervisning. Vores erfaring viser, at den mest effektive måde at lære teknikken på er gennem frihed fra pres. Erfaringen viser, at pres giver dårlige resultater. Masser af informationer forsvinder. Vi har standset et eksprestog af stress, og hver elev bliver guidet til målet med sine egne evner, rytme og behov.