HOME

Jeppe Mørch Sørensen

Jeppe Mørch Sørensen
Tlf. 28403363
email: cph@cextension.com

Uddannet alexandertekniklærer i 1995 fra Alexanderskolen i København ved Joseph Artzi.
Ansat som kontrabassist i Det Kongelige Kapel siden 2001…